Prima pagina
 Servicii
 Despre noi
 Angajari
 Contact
Abonament noutati
Pentru a primi noutati pe email, va rugam sa introduceti adresa dvs. de email:

Modificari privind plafonul de casa si platile cu numerar (02-09-2004)

Aşa cum ne-a obişnuit, Guvernul României, pentru a evita să mărească şi mai mult numărul ordonanţelor, a emis o ordonanţă (OG 94/26 aug 2004/M.O. 803/31 aug 2004) care are 26 de secţiuni, fiecare aducând o modificare unui alt act normativ.

Iată doar trei dintre aceste modificări, care sunt de interes pentru agenţii economici:


SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea
disciplinei financiar-valutare

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul 2, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) plăţi către persoane juridice în limita unui plafon maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prestări de servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita unui plafon în numerar în sumă de 100.000.000 lei în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei."
2. Alineatul 6 al articolului 5 va avea următorul cuprins:
"Sumele în numerar aflate în casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depăşi la sfârşitul fiecărei zile plafonul de 50.000.000 lei. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi altor operaţiuni programate, pe bază de documente justificative, cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora. Prevederile prezentului alineat nu se aplică unităţilor bancare, ale Trezoreriei Statului, de asigurări şi financiare."
3. Alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:
"Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4, 6 şi 7 ale aceluiaşi articol şi ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
4. Alineatul 3 al articolului 6 va avea următorul cuprins:
"Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."
5. Articolul 8 se abrogă.
Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IV. - Prezenta secţiune intră în vigoare după 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (data intrării în vigoare a OG 94 este 3 sept, deci reglementarile privind platile cu numerar intra in vigoare incepand cu data de 3 oct 2004 n.n.).
Art. V. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.

Modificari: Legea 507/2004

Norme metodologice : H.G. 2185/2004
SECŢIUNEA a 22-a
Completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. XXXV. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, se completează după cum urmează:
- După alineatul (5) al articolului 238 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) În situaţia în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preţurile minimale stabilite de organizaţia patronală de ramură care deţine cel puţin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societăţile comerciale producătoare de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativităţii va fi preluată din raportările contabile ale agenţilor economici la 30 iunie 2004, aferentă producţiei mai sus menţionate."


SECŢIUNEA a 24-a
Suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind
organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

Art. XXXVII. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi până la data de 31 decembrie 2006 se suspendă aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002.

 
Daca aveti sugestii, intrebari sau comentarii va rugam sa ne contactati office@expertus.ro
Inapoi la pagina de noutati

 

Romana   English
Aici Curs BNR
 
Noutati
Modificari la Codul de procedura fiscala (CPF)
(09-10-2014)

Audit financiar, audit intern, audit statutar
(08-10-2014)

Administrare contribuabili mijlocii
(07-10-2014)

DECLARATII fiscale, declaratii de asigurari sociale, situatii financiare, fise fiscale, fond mediu
(25-09-2014)

TARIFE / ONORARII - AUDIT, Situatii financiare (Bilant), CONTABILITATE, CONSULTANTA, PLAN DE AFACERI
(24-09-2014)

Modificarea cotelor de CAS
(19-09-2014)

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoane
(02-09-2014)

Registrul operatorilor intracomunitari
(30-08-2014)

Contribuabili inactivi (inactivare, reactivare, indreptare erori, formulare, alte prevederi)
(18-07-2014)

Modificarea Codului fiscal (privind deducerea speciala pentru credite bancare)
(27-06-2014)

LEGE privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania
(26-06-2014)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 pentru modificarea si completarea Codului fiscal
(25-04-2014)

Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale
(11-04-2014)

Procedura de angajare a raspunderii solidare din CPF - instructiuni
(04-02-2014)

Agenda obligatiilor fiscale
(01-12-2013)

Toate noutatile...
 
Design si programare: Paul Fratila
Copyright ©2001-2012 Auditax. Toate drepturile rezervate.