Prima pagina
 Servicii
 Despre noi
 Angajari
 Contact
Abonament noutati
Pentru a primi noutati pe email, va rugam sa introduceti adresa dvs. de email:

Risc si accidente - cote noi aplicate de la 01.01.2007 (07-03-2007)

In MO nr. 145 din data de 28 feb 2007 a fost publicata Norma metodologica de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • FRA - noile cote in functie de codul CAEN (format pdf, 129 KB)
 • CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

  Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) clasa de risc reprezintă gradul de risc de accidentare în muncă şi de îmbolnăvire profesională;
  b) tariful de risc reprezintă procentul din fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzător clasei de risc, respectiv cota de contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  c) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc;
  d) perioada de referinţă reprezintă anul 2005.

  CAPITOLUL II
  Stabilirea claselor de risc

  Art. 2. - Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activităţi ale economiei naţionale, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
  Art. 3. - (1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă:
  a) I1 - indicele care reprezintă frecvenţa de accidentare, respectiv numărul de accidentaţi ce revin la 1.000 de salariaţi;
  b) I2 - indicele care reprezintă frecvenţa accidentelor de muncă soldate cu invaliditate şi/sau deces, respectiv numărul de accidentaţi cu invaliditate şi/sau deces ce revin la 1.000 de salariaţi;
  c) I3 - indicele care reprezintă frecvenţa îmbolnăvirilor profesionale, respectiv numărul de cazuri noi de îmbolnăviri profesionale ce revin la 1.000 de salariaţi;
  d) I4 - indicele care reprezintă frecvenţa salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, la 1.000 de salariaţi.
  (2) Numărul accidentaţilor luaţi în considerare la determinarea indicilor I1 şi I2 este dat de numărul formularelor pentru înregistrarea accidentelor de muncă respective - FIAM.
  (3) Numărul cazurilor noi de îmbolnăviri profesionale este dat de numărul fişelor de declarare a bolilor profesionale înregistrate în perioada de referinţă - BP2.
  (4) Indicii de frecvenţă prevăzuţi la alin. (1) se calculează pe baza datelor statistice din perioada de referinţă.
  Art. 4. - (1) Fiecărui indice de frecvenţă prevăzut la art. 3 alin. (1) îi corespunde o clasă de risc. Pe baza claselor de risc corespunzătoare celor 4 indici de frecvenţă se determină, ca medie aritmetică, clasa de risc aferentă sectorului de activitate, potrivit anexei nr. 1. Formula de calcul al clasei de risc, denumită în continuare CR, este următoarea:
  CR = (CR1 + CR2 + CR3 + CR4) : 4,
  unde:
  CR1 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I1;
  CR2 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I2;
  CR3 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I3;
  CR4 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I4.
  (2) Clasa de risc aferentă fiecărui indice de frecvenţă se stabileşte pe baza mediei indicilor de frecvenţă respectivi din perioada de referinţă.
  (3) Clasele de risc aferente indicilor de frecvenţă au valori cuprinse între 1 şi 20 pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile celor 4 indici de frecvenţă ce stau la baza determinării claselor de risc corespund intervalelor dintre termenii unei progresii, potrivit grilei prevăzute în anexa nr. 2.

  CAPITOLUL III
  Stabilirea tarifului de risc

  Art. 5. - (1) Fiecărei clase de risc îi corespunde un tarif de risc, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3.
  (2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuţie, are valoarea cuprinsă între 0,4 şi 3,6%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.
  (3) Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20.
  (4) Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasă CAEN şi este prevăzut în anexa nr. 4.
  Art. 6. - Angajatorii care îşi modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contribuţie aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activităţii principale, în baza declaraţiei pe propria răspundere depuse.

  CAPITOLUL IV
  Stabilirea contribuţiei de asigurare

  Art. 7. - Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată lunar de angajatori, denumită în continuare C, se determină după următoarea formulă:

  C = TR x Fs / 100

  unde:
  TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;
  Fs - fondul total de salarii brute lunare realizate de angajator în luna anterioară perioadei de plată a contribuţiei.
  Art. 8. - Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajatori se calculează în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5 şi 7, pe baza datelor statistice din perioada de referinţă, aferente sectorului de activitate - clasei CAEN din care aceştia fac parte.

  CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

  Art. 9. - (1) Instituţiile şi unităţile cărora nu li s-a atribuit cod CAEN se vor încadra, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
  a) instituţiile şi unităţile de administraţie publică şi apărare, precum şi cele de asigurări sociale din sistemul public, administrarea sistemului şcolar, financiar, de sănătate publică, direcţiile cultural-sportive, direcţiile agricole, sanitar-veterinare şi alte direcţii şi inspectorate din administraţia publică, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 75;
  b) instituţiile şi unităţile de învăţământ, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 80;
  c) instituţiile şi unităţile de sănătate şi asistenţă socială, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 85;
  d) asociaţiile de proprietari şi locatari, în clasa CAEN-7032.
  (2) Pentru instituţiile şi unităţile care nu sunt prevăzute la alin. (1), codul CAEN va fi identificat în cadrul clasificării activităţilor din economia naţională, în funcţie de specificul activităţii principale desfăşurate.
  Art. 10. - Termenul de declarare şi de plată a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.
  Art. 11. - (1) În cazul în care plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu s-a efectuat până la termenul prevăzut la art. 10, cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de asigurare prevăzute de lege şi efectuate de asigurător se recuperează de la angajator.
  (2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va face de către asigurător, conform prevederilor legale, după stabilirea caracterului de muncă al accidentului, respectiv caracterului profesional al bolii, şi primirea documentelor justificative de plată de la prestatorii de servicii.
  Art. 12. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

   
  Daca aveti sugestii, intrebari sau comentarii va rugam sa ne contactati office@expertus.ro
  Inapoi la pagina de noutati

   

  Romana   English
  Aici Curs BNR
   
  Noutati
  Modificari la Codul de procedura fiscala (CPF)
  (09-10-2014)

  Audit financiar, audit intern, audit statutar
  (08-10-2014)

  Administrare contribuabili mijlocii
  (07-10-2014)

  DECLARATII fiscale, declaratii de asigurari sociale, situatii financiare, fise fiscale, fond mediu
  (25-09-2014)

  TARIFE / ONORARII - AUDIT, Situatii financiare (Bilant), CONTABILITATE, CONSULTANTA, PLAN DE AFACERI
  (24-09-2014)

  Modificarea cotelor de CAS
  (19-09-2014)

  Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoane
  (02-09-2014)

  Registrul operatorilor intracomunitari
  (30-08-2014)

  Contribuabili inactivi (inactivare, reactivare, indreptare erori, formulare, alte prevederi)
  (18-07-2014)

  Modificarea Codului fiscal (privind deducerea speciala pentru credite bancare)
  (27-06-2014)

  LEGE privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania
  (26-06-2014)

  ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 pentru modificarea si completarea Codului fiscal
  (25-04-2014)

  Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale
  (11-04-2014)

  Procedura de angajare a raspunderii solidare din CPF - instructiuni
  (04-02-2014)

  Agenda obligatiilor fiscale
  (01-12-2013)

  Toate noutatile...
   
  Design si programare: Paul Fratila
  Copyright ©2001-2012 Auditax. Toate drepturile rezervate.