Prima pagina
 Servicii
 Despre noi
 Angajari
 Contact
Abonament noutati
Pentru a primi noutati pe email, va rugam sa introduceti adresa dvs. de email:

Conventie de evitarea dublei impuneri intre Romania si Germania (18-02-2004)

În Monitorul Oficial nr. 123 din 11 februarie 2004 a fost publicat OMF nr. 228 / 2 feb 2004 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital

Astfel, incepand cu data de 1 ianuarie 2004 se aplică prevederile Convenţiei dintre România şi Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001, ratificată prin Legea nr. 29/2002, ca urmare a intrării în vigoare a acesteia la data de 17 decembrie 2003 prin îndeplinirea procedurii stipulate la art. 31 din convenţie.

Începând cu aceeasi data încetează să mai producă efecte Convenţia dintre Republica Socialistă România şi Republica Federală Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor şi averii, semnată la Bonn la 29 iunie 1973.

Cele mai importante modificari aduse de aceasta conventie sunt urmatoarele:


Dividende:

Dividendele plătite de o societate care este rezidentă a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în celălalt stat contractant.

Totuşi aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende şi potrivit legislaţiei acestui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăşi:
a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care deţine în mod direct cel puţin 10% din capitalul societăţii plătitoare de dividende; (in vechea conventie procentele erau 10%//25%)
b) 15% din suma brută a dividendelor în toate celelalte cazuri.

Dobanzi:

Dobânzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în celălalt stat.

Totuşi aceste dobânzi pot fi, de asemenea, impuse în statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acestui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 3% din suma brută a dobânzilor (10% in vechea conventie).

Redevente:

Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în celălalt stat.

Totuşi aceste redevenţe pot fi, de asemenea, impuse în statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acestui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al redevenţelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 3% din suma brută a redevenţelor (10% in vechea conventie).

Sunt definite asocierile de intreprinderi:

- o întreprindere a unui stat contractant participă, direct sau indirect, la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; sau
- aceleaşi persoane participă, direct sau indirect, la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant şi al unei întreprinderi a celuilalt stat contractant, şi fie într-un caz, fie în celălalt, cele două întreprinderi sunt legate în relaţiile lor comerciale sau financiare prin condiţii acceptate sau impuneri, care diferă de cele care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, profiturile, care, în absenţa acestor condiţii, ar fi fost obţinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obţinute în fapt datorită acestor condiţii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi şi impuse în consecinţă.

Atunci când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi aparţinând acelui stat şi impune, în consecinţă, profiturile asupra cărora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusă impozitării în celălalt stat şi profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat menţionat dacă condiţiile stabilite între cele două întreprinderi ar fi fost cele care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, celălalt stat contractant va proceda la modificarea corespunzătoare a sumei impozitului stabilit asupra acestor profituri. La efectuarea acestei modificări se ţine seama de celelalte prevederi ale prezentei convenţii şi, dacă este necesar, autorităţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

 
Daca aveti sugestii, intrebari sau comentarii va rugam sa ne contactati office@expertus.ro
Inapoi la pagina de noutati

 

Romana   English
Aici Curs BNR
 
Noutati
Modificari la Codul de procedura fiscala (CPF)
(09-10-2014)

Audit financiar, audit intern, audit statutar
(08-10-2014)

Administrare contribuabili mijlocii
(07-10-2014)

DECLARATII fiscale, declaratii de asigurari sociale, situatii financiare, fise fiscale, fond mediu
(25-09-2014)

TARIFE / ONORARII - AUDIT, Situatii financiare (Bilant), CONTABILITATE, CONSULTANTA, PLAN DE AFACERI
(24-09-2014)

Modificarea cotelor de CAS
(19-09-2014)

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoane
(02-09-2014)

Registrul operatorilor intracomunitari
(30-08-2014)

Contribuabili inactivi (inactivare, reactivare, indreptare erori, formulare, alte prevederi)
(18-07-2014)

Modificarea Codului fiscal (privind deducerea speciala pentru credite bancare)
(27-06-2014)

LEGE privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania
(26-06-2014)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 pentru modificarea si completarea Codului fiscal
(25-04-2014)

Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale
(11-04-2014)

Procedura de angajare a raspunderii solidare din CPF - instructiuni
(04-02-2014)

Agenda obligatiilor fiscale
(01-12-2013)

Toate noutatile...
 
Design si programare: Paul Fratila
Copyright ©2001-2012 Auditax. Toate drepturile rezervate.